Онцлох мэдээ

Шилэн данс

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН – http://www.shilendans.gov.mn/org/961

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ЛАБОРТОРИ – http://www.shilendans.gov.mn/org/951

НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВ – http://www.shilendans.gov.mn/org/956

УЛААНБААТАР ХОТЫН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/960

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/968

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/972

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/976

БУЛГАН АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/977

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/982

ГОВЬ-СҮМБЭР АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1034

ДОРНОД АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/989

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/986

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/992

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1030

ЗАВХАН АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/996

ОРХОН АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1032

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1000

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1003

СҮХБААТАР АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1005

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН УЦУОША – http://shilendans.gov.mn/main/org/1005

ТӨВ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1010

УВС АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1013

ХОВД АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1016

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1023

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН УЦУОША – http://www.shilendans.gov.mn/org/1028

Leave a Reply